Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1,Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 909 800 136

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN OTRAN LOGISTICS

Địa chỉ : Đường số 4, Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1,Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành,
Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 254 389 7789

Số Fax: (84) 254 389 7859

Gửi Thông Tin Liên Hệ