Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

UBCKNN: Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Otran Logistics

Ngày 04/02/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Otran Logistics (Công ty) và đề nghị Công ty bổ sung làm rõ một số vấn đề theo Công văn số 720/UBCK-GSĐC ngày 04/02/2016 của UBCKNN. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: Công ty Cổ phần Otran Logistics;

– Địa chỉ: Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Điện thoại: 064. 389 7789; Fax: 064. 389 7859

– Website: http://www.otrangroup.com

– Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3502233726 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 09/9/2013 dưới hình thức Công ty TNHH và chuyển đổi sang CTCP từ ngày 07/01/2014, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 11/8/2015 với vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính đến 30/9/2015 đã kiểm toán, số vốn điều lệ thực góp là 438,16 tỷ đồng.

 

Nguồn: UBCKNN

Link Chi Tiết: UBCKNN: Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Otran Logistics