Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1,Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 909 800 136

Sự kiện