Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1,Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 909 800 136

Thông tin tài chính

Báo Cáo Tài Chính OTG:

– Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm 2016Xem tại đây
– Báo cáo thường niên 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Riêng 6 tháng đầu năm 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Hợp Nhất 6 tháng đầu năm 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Hợp Nhất 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Đồng Nai 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics Miền Bắc 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2014 (2)Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2014 (1)Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2013Xem tại đây