Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

Thông tin tài chính

Báo Cáo Tài Chính OTG:

– Báo cáo tài chính hợp nhất OTG 2017Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics 2017Xem tại đây
– Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017Xem tại đây

– Báo cáo tài chính Hợp Nhất năm 2016

Xem tại đây
– Báo cáo thường niên 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Riêng 6 tháng đầu năm 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Hợp Nhất 6 tháng đầu năm 2016Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Hợp Nhất 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Đồng Nai 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics Miền Bắc 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính Otran Logistics 2015Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2014 (2)Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2014 (1)Xem tại đây
– Báo cáo tài chính 2013

Xem tại đây