Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO

Công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Otran Logistics

Căn cứ pháp lý: Công văn số 720/UBCK-GSĐC ngày 04/02/2016 về việc Đăng ký công ty đại chúng.

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Otran Logistics.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3502233726 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 09/9/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 11 tháng 08 năm 2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: (84 – 64) 3897789                       Fax: (84 – 64) 3897859

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2015: 500 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

 • Cung cấp dịch vụ khai thác cảng.
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi: Bao gồm cả kho bãi thường và kho ngoại quan.
 • Dịch vụ logistics và vận chuyển.
 • Dịch vụ khai hải quan.
 • Dịch vụ tài chính: Cho vay tài chính lưu kho cho các loại hàng hóa trong kho thường và kho Ngoại quan.

Chi tiết công bố: UBCKNN: Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Otran Logistics

Chi tiết đăng ký đại chúng: Văn bản đăng ký đại chúng OTG

Chi tiết điều lệ: Điều lệ tổ chức hoạt động

Quy chế quản trị công ty: Quy chế quản trị công ty

Teaser of Otran  Logistics: Teaser of Otran Logistics

Báo cáo thường niên 2015: Báo cáo thường niên 2015

Thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ 2018ngày 02/05/2018

Báo cáo công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần:

 1. Phụ lục 10 – Otran Miền Nam ( Lần 1)
 2. Phụ lục 10 – Đặng Văn Nghĩa
 3. Phụ lục 10 – Mai Đình Hanh
 4. Phụ lục 10 – Trần Đức Tuân ( Lần 1 )
 5. Phụ lục 10 – Võ Xuân Cử
 6. Phụ lục 10 – Đoàn Xuân Khánh Quyên
 7. Phụ lục 10 – Trang Trần Diễm Quỳnh
 8. Phụ lục 10 – Otran Miền Nam ( Lần 2 )
 9. Phụ lục 10 – Trần Đức Tuân ( Lần 2 )
 10. Phụ lục 10 – Otran Miền Nam (Lần 3)
 11. Phụ lục 10 – Trần Đức Tuân ( Lần 3)

Công bố thông tin kết quả chuyển nhượng cổ phần:

 1. Phụ lục 12 – Đặng Văn Nghĩa
 2. Phụ lục 12 – Mai Đình Hanh
 3. Phụ lục 12 – Trần Đức Tuân
 4. Phụ lục 12 – Trang Trần Diễm Quỳnh
 5. Phụ lục 12 – Võ Xuân Cử
 6. Phụ lục 12 – Otran Miền Nam ( Lần 1)
 7. phụ lục 12 – Otran Miền Nam ( Lần 2)
 8. Phụ lục 12-Trần Đức Tuân ( Lần 2)