Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) 254 389 7789

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ hải quan, khai quan, thông quan cho hàng rời hàng xá tại Việt Nam:

Am hiểu sâu sắc và toàn diện các luật lệ địa phương cũng như thực tiễn công việc cho phép Otran Logistics cung cấp các dịch vụ hải quan, khai quan, thông quan hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả như sau:

  • Giải phóng hàng xá/ hàng container
  • Chuẩn bị và hoàn chỉnh tờ khai Hải quan
  • Tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hải quan
  • Giải quyết các vấn đề liên quan Hải quan và các vấn đề phát sinh