Street 4, Phu My 1 Industrial Park, Phu My Town, Phu My District, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
(84) 254 389 7789

(Tiếng Việt) OTG Khởi Công Xây Thêm 6,300 m2 Kho